Regulamin + pliki COOKIES

Zakupiony w naszym sklepie towar można zwrócić do 14 dni od dnia otrzymania go - dotyczy tylko KONSUMENTÓW. Formularz odstąpienia od umowy znajdziesz tu:

 

http://konsument.um.warszawa.pl/zalaczniki/o-wiadczenie-o-odst-pieniu-od-umowy-zawartej-na-odleg-o

 

 Pamiętaj, że zakupy w sieci to nie zabawa. Kupując towar zawierasz umowę cywilno-prawną. Zwracany towar musi być absolutnie nieużywany, z metkami, w oryginalnym opakowaniu. Koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi Kupujący. Nie zwracamy pieniędzy za przesyłkę towaru, a także kosztów przelewów. Klient otrzymuje tylko kwotę jaką zapłacił za towar.  Jeśli zwracasz zakupiony towar: zapakuj go, do środka włóż numer konta na który otrzymasz zwrot pieniędzy. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

 

Jeśli masz wątpliwości lub pytania zadzwoń proszę.

 

Klient ma prawo zwrócić w ciągu 14 dni towar zakupiony w internecie bez podawania powodu zwrotu. Taką możliwość gwarantuje mu Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.).

 

Według art 7 ust 1 wyżej wymienionej ustawy „Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni”. W przypadku, gdy sprzedający nie poinformował konsumenta o takiej możliwości, termin ten wydłuża się do sześciu miesięcy. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie przez sprzedającego, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy tak zwanego odstępnego.

Jeśli zakupiliśmy towar przez internet i chcemy go zwrócić należy o tym poinformować sprzedawcę w formie pisemnej w ciągu 14 dni.   Oświadczanie takie najlepiej  przesłać  listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Istotne jest,  aby  rezygnacji  z towaru  dokonać na  piśmie. Oświadczenie ustne złożone przez telefon nie będzie  wystarczające. Termin ten liczony jest od otrzymania towaru przez kupującego. Od chwili przesłania pisma z odstąpieniem od umowy umowa uważana jest za niezawartą. Klient musi zwrócić zakupiony towar w stanie nienaruszonym, a sprzedawca oddać mu pieniądze. Sprzedawca musi zwrócić pieniądze nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

Czego zwrócić nie można:
- przedmiotów zakupionych na licytacji,
- nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu  ich oryginalnego opakowania, 
- produktów, które ulegają zepsuciu (np. artykuły spożywcze o krótkim terminie przydatności),
- prenumeraty prasy,
- produktu wykonanego na indywidualne zamówienie klienta.

Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia towaru:
- uszkodzonego przez klienta lub noszącego ślady używania,
- po upływie czternastu dni od jego otrzymania przez klienta,
- wykonanego na zamówienie lub zmodyfikowanego,
- w przypadku, gdy paczka dostarczona przez listonosza lub kuriera jest w złym stanie.


W przypadku, gdy masz problem z wyegzekwowaniem swoich praw możesz zwrócić się o pomoc i bezpłatną poradę do Federacji Konsumentów:
www.federacja-konsumentow.org.pl
e-mail: porady_prawne@federacja-konsumentow.org.pl